Bli medlem i Biografföreningen GalaXen

Som medlem i Biografföreningen är ni med och stöttar bion i Skänninge, ni bidrar till att vi kan tillhandahålla en lokal för olika aktiviteter t.ex. för företag som vill ha konferenser, skolorna som kommer på olika aktiviteter sång, teater o.s.v. Lions som har sin teater och föreläsningsföreningen som ibland behöver större lokal.
Vi är tacksamma för att vi har en trogen publik på våra olika filmförevisningar: kvällsfilm, matinéfilm, knattefilm, dagbio och biokontrast.
Enskilt medlemskap 100 kr
Familjemedlemskap 200 kr
Intresserad? Prata med oss på bion eller skicka ett mail till skanningebiografen@gmail.com om du/ni har några funderingar. 
Välkommen som medlem i föreningen